MĒNESS MEZGLI -

DZĪVES UZDEVUMS

Lai noskaidrotu, kurā Zodiaka zīmē atrodas jūsu augšupejošais Mēness mezgls - skatīt tabulu. Pēc detalizēta skaidrojma vērsties pie astrologa.

Mēness mezgli- galvenais dzīves uzdevums, virziens, kurā jāiet!

Tie ļauj izprast konkrēto dzīvi, kā lielāka, nepārtraukta veseluma daļu. Norāda dvēseles ceļu šajā inkarnācijā. Satur informāciju par iepriekšējo dzīvju pieredzes rezultātiem, kā arī konkrētas norādes par virzieniem, kurā jāiet, par pieredzi, kura jāapgūst. Tie ir Mēness orbītas plaknes krustpunkti ar ekliptiku. Informācija, ko tie satur neskar materiālās pasaules norises. Tā ietiecas gara un dvēseles jomā. Mezglu sniegtā informācija ir kā atslēga visam horoskopam. Dvēsele sasniegusi pilnību-pilnveidos pasauli. Visdziļākajās savas esības dzīlēs, cilvēks jūt virzienu, kurā tam jāiet . Cilvēka ceļš augšupejošā mezgla virzienā ir mūžīgs gājums pa augšupejošu spirāli pie Dieva!