Augšupejošais

Mēness mezgls

Skorpiona zīmē

Indivīds mācās īstenot revolucionāras izmaiņas sevī un savas dzīves apstākļos. Tam nepieciešams daudz garīga spēka, kuru cilvēkam grūti sevī koncentrēt. Viņš jūtas, ne mazums pūlējies un labprāt atpūstos, jo iepriekšējo zemes dzīvju nasta ir bijusi tik smaga. Viņš joprojām zemapziņā tveras pie ierastā uzvedības modeļa – veikt visu pamatīgi, pacietīgi, ar milzu fiziskās enerģijas patēriņu. Šādā situācijā indivīda garīgais es tiek nomākts, tam vienkārši pietrūkst resursu. Šis indivīds augstu vērtē fizisko spēku. Viņam ārkārtīgi svarīgi just iekšēju pārliecību par sevi, ticību sev. Šo iekšējo pārliecību palīdz stiprināt laba fiziskā forma. Tās trūkums var kļūt par depresīva stāvokļa iemeslu. Cilvēka zemapziņā iekodēta pieredze kaut kādā mērā absolutizē matēriju. Šajā inkarnācijā viņam jāmācās raudzīties uz fizisko pasauli ne kā uz pašmērķi, bet gan kā uz līdzekli mērķa sasniegšanai. Citu padomi netiek uzklausīti, citu pieredze viņam ir lieka. Viņa nostādnes ir tik stabilas, ka pat gadījumā, kad ārēji viņš izmaina savu dzīvi, izrādās, ka būtībā nekas nav mainījies – mainīti vien veco arhetipu lietojuma aspekti. Viņam piemīt ārkārtīgi liela vēlme iegūt visu savā īpašumā. Viņš nespēj sajūsmināties par cilvēkiem, lietām vai idejām, kuras nespēj iegūt savā īpašumā un spītīgi cenšas paturēt visu, kas viņam gadās ceļā. Taču pienāk brīdis, kad cilvēks saprot- tam visam nav nekādas jēgas. Iepriekšējā dzīvē cilvēks nav guvis citu cilvēku atzinību un cieņu, tādēļ šoreiz par katru cenu grib pierādīt savu kompetenci, gūt panākumus. Zemapziņā gruzdošā neveiksminieka pozīcija liek viņam izvēlēties nodarbošanos, kas ārēji ir prestiža un automātiski nodrošina autoritāti. Viņš ārkārtīgi jūtīgi reaģē, ja kāds aizrāda uz viņa trūkumiem. Šī cilvēka uzdevums ir pilnībā transformēt savu vērtību sistēmu. Pamazām tiek atmesti vecie sakari, uzvedības stereotipi, tiek dedzināti tilti aiz sevis. Domas un rīcība iegūst pilnīgumi neatkarību, no apziņas tiek izmests viss, kas sasaista un nomāc, un indivīds ar katru gadu kļūst aizvien spēcīgāks. Tomēr jāatceras, ka augšupejošais mēness mezgls skorpiona zīmē saistās ar krīzi. Transformācija var būt ļoti sāpīga, cilvēks var pazaudēt visu, kas jebkad tika uzskatīts par dārgu un tuvu. Daudzi cilvēki ar šādu mēness mezglu savus vēlīnos dzīves gadus vada vientulībā. Tad viņi visdziļākajos līmeņos apjēdz to jauno vērtību sistēmu un jauno dzīvi, kura nāk.