Augšupejošais

Mēness mezgls

Svaru zīmē

Šī mezglu līnija sola cilvēkam tādu dzīvi, kurā nāksies iemācīties savu ego pakļaut kopējai lietai. Iepriekšējā dzīve radījusi cilvēkā pārliecību par sevi, pašcieņu, un viņš bieži ir ietiepīgs, spītīgs un patvaļīgs. Ieklausīties citos, rēķināties ar kāda viedokli viņam ir kaut kas jauns un nevēlams, kas kavē viņa ceļu. Zemapziņas nostādne - ES PIRMAIS, šajā dzīvē rada daudz problēmu, jo veido cilvēkā īpašu domāšanas veidu, zināmu noslēgtību. Iepriekšējā dzīvē cilvēks ir bijis ļoti egoistisks un fanātisks. Tagad viņa uzdevums ir apgūt sadarbības pieredzi. Vispirms-ieraudzīt otru, iemācīties apiet asos stūrus, balansēt. Viņam nepatīk vidusceļš, tomēr tas ir vienīgais, kas ved uz laimi cilvēku, kura augšupejošais mēness mezgls ir Svaru zīmē. Viņam ir jāpārvar jebkura veida godkāre un egoisms, ja viņš negrib palikt viens. Viņam jāmācās nenocietināties, redzot, ka citi saņem to, ko viņš iecerējis sev. Jo vairāk cilvēks cīnās, lai atgūtu zaudēto, jo vairāk zaudē, līdz rodas atklāsme, ka šajā dzīvē jādalās it visā. Cilvēks intuitīvi jūt, ka viņa ego tiek ierobežots, un visu laiku jūtas dīvaini atkarīgs no citiem un apstākļiem. Viņš jūt arī to, ka šajā dzīvē nāksies vairāk atdot nekā saņemt un no visas sirds uzskata, ka tas ir ļoti smags un grūti izpildāms uzdevums.

Šim cilvēkam var trūkt konsekventas mērķtiecības, viņš bieži maina lēmumus. Viņa dvēsele glabā neremdināmu trauksmi doties aizvien jaunos virzienos. Sasniegtais nekad nedod pilnīgu gandarījumu, jo izrādās tas īsti nav tas , kas gribēts. Risinājums iezīmējas, kad cilvēks sāk saprast, ka uz pasaules nav vienīgais. Sadarbība un partnerība piešķir jēgu pašam ceļam, un, ja ir kopīgs mērķis, nav svarīgi kurš indivīds zaudē vai uzvar. Cilvēka izkoptā, spēcīgā individualitāte , izrādās nav paredzēta, lai pašapliecinātos, bet gan lietojams kā instruments kopējas idejas vārdā.Šiem cilvēkiem mēdz būt grūtības laulībā, jo paša vajadzības vienmēr tiek izvirzītas priekšplānā. Laime atnāks tad, kad cilvēks spēs pārvarēt ārkārtīgi augstās egoistiskās tendences. Tas ir viens no 12 mezglu stāvokļiem, kuru realizēt ir visgrūtāk.