Augšupejošais

Mēness mezgls

Vēža zīmē

Šī dvēsele ienāk dzīvē ar lielu pašvērtības apziņu. Iepriekšējās inkarnācijās ir saspringti strādāts, lai iegūtu stāvokli sabiedrībā. Zemapziņā cilvēks gaida, ka visi viņu godās. Viņš nesaprot, kādēļ tā nenotiek. Tāpēc šajā dzīvē ir ļoti svarīgi iegūt prestižu, pierādīt savu kompetenci, saņemt atzinību un apbalvojumus. Cilvēks var izmantot pat laulību, lai iegūtu zināmu stāvokli sabiedrībā. Ja cilvēks jūt, ka viņu vēro, tam patīk dramatizēt situāciju un tēlot mocekli. Iztēlot savu darbu grūtāku, nekā tas ir patiesībā. Viņam grūti tikt galā ar ikdienas pienākumiem un atbildību. Cilvēks nav iemācījies paciest personīgās neveiksmes. Viņš ir pārliecināts par savu taisnību un citu cilvēku rīcību bieži nosoda, tomēr to skaļi nedeklarē, jo tas varētu kaitēt viņa reputācijai. Savu personīgo dzīvi nemīl apspriest. Liels aprēķinātājs. Ņem dalību visā, kur saskata kaut ko labu priekš sevis.

Viņš ir apņēmības pilns vadīt visu un visus sev apkārt. Dzīve iegūst lielu dramatisku izteiksmību šajā nepārtrauktajā sevis pašapliecināšanās procesā.

Iepriekšējā dzīvē dvēsele iemācījusies mērķtiecīgi gūt panākumus, nepievēršot daudz uzmanības apkārtējiem cilvēkiem. Tagad viņam jāiemācās sniegt palīdzību un, kas visgrūtāk – pieņemt palīdzību no citiem. Drīz vien šie cilvēki sapratīs, ka viņu nomāktība, bailes un nemiers ir tikai daļa no viņu paša radītā mocekļa kompleksa.

Daudzi cilvēki ar šādu mezglu stāvokli ģimeni izjūt kā smagu nastu. Šeit viņi mācās apgūt cilvēku emocionālās vajadzības. Dvēsele šajā inkarnācijā apgūst sievišķo principu. Nepieciešams jauns skatījums uz dzīvi, kurā augstāk par materiālajām vērtībām būs novērtētas garīgās vērtības. Daudzi no šiem cilvēkiem kļūst jaunāki ar katru gadu. Cilvēks iet pareizajā virzienā, ja sāk saņemt atbalstu no apkārtējiem. Lai tas notiktu, ir jāveic milzīgs darbs ar sevi. Jāmācās nesavtīgi dot. Jo vairāk viņš atdos, jo laimīgāks būs! Iepriekšējā dzīvē cilvēks ir daudz saņēmis, tagad viņš ir šeit , lai dotu.